Benzín do zapalovačů AIT EliCo benzín 133 ml

Neohodnoceno
 
 

AIT EliCo benzín v typickém plechovém balení, určený na plnění benzinových zapalovačů.

Dostupnost Skladem
Cena 62 Kč bez DPH
75 Kč    
Kód produktu 5730888
Značka Leventi
Kategorie Outdoorové vybavení
 

AIT EliCo benzín v typickém plechovém balení, určený na plnění benzinových zapalovačů.

  • Obsah: 133ml
  • Klasifikace látky nebo směsi podle nařízení ES 1272/2008:
  • Směs je klasifikována jako nebezpečná.
  • Flam. Liq. 2 H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
  • Asp. Tox. 1 H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
  • Skin Irrit. 2 H315 Dráždí kůži.
  • STOT SE 3 H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
  • Aquatic Chronic 2 H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Hmotnost 0.2 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: